Tak til
   
05/05 2023

Ny sognefoged på Anholt:

Hans Nordby har takket af efter
25 år som sognefoged på Anholt
Grenaa Politi’s øjne og ører på Kattegatøen Anholt - der går under betegnelsen sognefoged - hedder ikke længere Hans Nordby. Den snart 63-årige anholter har netop takket af efter sammenlagt 25 år som sognefoged.


I stedet har politimesteren i Grenaa, Jens Wacher, udnævnt lederen af redningsstationen på Anholt, Bent Rasmussen, som ny sognefoged på Anholt, og det er sket med virkning fra den 1. november.
Tirsdag i sidste uge var Hans Nordby, der er født og opvokset på Anholt, en smut forbi politimesterens kontor på Grenaa Politigård, idet de 25 år som sognefoged udløste et jubilæumsgratiale, som Hans Nordby fik overrakt ved denne lejlighed.
Det er rigspolitichefen der ansætter og afskediger sognefogederne efter indstilling fra politimesteren, og en sognefogeds ansættelse ophører senest når den pågældende fylder 70 år. Hans Nordby har dog ønsket at træde tilbage fra embedet nogle år inden dette ville blive aktuelt.
– Det er naturligvis vigtigt, at det er en person med rod i det lokale. En der ved hvad der rører sig i det lidt afsondrede minisamfund, som Anholt jo er. I otte uger om sommeren, hvor øen oversvømmes af turister, har vi en enkelt politiassistent derovre for en uge af gangen, men de øvrige 10 måneder af året, da er det sognefogeden som har den egentlige politimyndighed på øen, fortæller Jens Wacher.
Ikke at det er det samme som, at Hans Nordby har rendt rundt og spærret folk inde eller slået dem i hovedet med en knippel, når de ikke har kunnet opføre sig ordentligt.
– Slet ikke. I eventuelle problemstillinger af den karakter har han henvist de rette vedkommende til at kontakte os, hvorefter vi har taget hånd om problemet i det omfang det har været muligt. Man er jo som sognefoged en del af samfundet derovre, og skal som sådan ikke fare rundt og være bussemand. Men det er naturligvis vigtigt, at vi har en mand, der kan orientere os om hvad der sker på øen. Ikke mindst i forbindelse med ulykker som eksempelvis det meget alvorlige flystyrt, der var på øen for et par år siden, siger politimesteren, der dog godt kan komme i tanke om en sag, hvor han var nødt til at bede en sognefoged om at gøre noget meget alvorligt.

Skyd ham i benet!
– Det var under min tid på Grønland, hvor jeg så mig nødsaget til at bede en kommunefoged (det kaldes en sognefoged på Grønland - red.) om at skyde en mand i benet. Denne mand lå og skød på alt og alle i et område af Grønland, hvor vi ikke kunne nå frem. Kommunefogeden gjorde da også hvad jeg bad om, og skød manden i benet. Desværre ramte han en pulsåre, så manden gik hen og døde, fortæller Jens Wacher.
Hans Nordby startede som sognefoged på Anholt i 1973, og var det efterfølgende en 7-8 år, hvorefter han stoppede.
– Aflønningen var meget beskeden, så jeg holdt op igen. Senere blev det lidt bedre med aflønningen, og så steg jeg på igen, siger Hans Nordby, der nåede op på sammenlagt 25 år som sognefoged på Anholt den 15. oktober 2004.
Han er endvidere havnefoged - og har været det i 26 år - og giftefoged på Anholt, og de to jobs fortsætter han med at bestride. Redningsmand gennem 42 år kan han også kalde sig, men ikke ret meget længere, eftersom han falder for 63 års aldersgrænsen først i det nye år. Da han rundede de 40 år som redningsmand udløste det i øvrigt Dronningens Fortjenstmedalje i sølv.
Den sidste store redningsaktion (forhåbentlig), som Hans Nordby nåede at deltage i, var i forbindelse med sommerens meget omtalte forlis af skonnerten »Martha«, hvor to mennesker som bekendt omkom.
– Men jeg har det rigtig godt med den redningsaktion, for vi nåede at redde alle dem, vi overhovedet kunne redde, siger Hans Nordby.
Han har i øvrigt flere andre titler/bijobs, som han har lagt bag sig på Anholt: Brandmand, toldopsynsmand, meteorologisk observatør og stævningsmand. Desuden kan han se tilbage på 22-23 år som fisker med Anholt som udgangspunkt. På den led huer det ham ikke, at den sidste fisker på Anholt desværre har kastet håndklædet i ringen.
– Men frisk fisk får vi dog alligevel af og til, idet kuttere fra andre havne kommer ind og lander deres fisk på vores havn, slutter Hans Nordby, der skal hele tre generationer tilbage på stamtræet for at finde et familiemedlem, der ikke er født og opvokset på Anholt.
25 år som sognefoged på Anholt udløste tirsdag i sidste uge et jubilæumsgratiale og et par flasker vin til Hans Nordby hos politimester Jens Wacher fra Grenaa Politi.

Kilde: Grenaa Bladet

\jh


 

Tak til
 

Kort Nyt

Indsend dine egne nyheder og læserbreve til:
nyheder@djurslands.net

Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Skriv til redaktion@djurslands.net hvis du vil give en hånd med.

Nyhedsstrøm

RSS nyhedsstrøm
Hent nyhederne fra din egen nyhedslæser eller vis dem på din hjemme­side.

Net Nyt
Problemer med din opkobling? - Check Netstatus her

Download programmer for sikring af din PC - her

Brug for antispam til din mailserver - antispam