Tak til
 


  
05/05 2023

Pressemeddelelse fra Norddjurs borgmester Jan Petersen pr. d. 15-03-2020

Jan Petersen siger: Vi står med den aktuelle spredning af coronavirus i Danmark i en helt ny situation, og det gør vi også i Norddjurs Kommune. Børnehaver, skoler og meget andet er lukket helt ned fysisk fra i morgen. Det gælder også rådhuset og administrationsbygninger og mange kommunale medarbejdere arbejder fra i morgen hjemmefra og alene via telefon og mail.


Huskeråd om Coronavirus.
Der er udført et fantastisk arbejde af alle vore medarbejdere og ledere for at forberede os til at skulle leve og arbejde på en helt anden måde i en periode.
Vi er selvfølgelig på plads med nødpasning af de børn, som er afhængige af, at deres forældre skal på arbejde i vitale samfundsfunktioner eller i øvrigt er omfattet af de særlige grunde, som der kan være til, at man ikke selv kan håndtere pasning af børn. Vi tilstræber at gøre alt, hvad vi kan for at værne om vore svage borgere, som er i risikogruppen og alle har bidraget til, at vi får den nye dagligdag til at fungere, så længe den varer.

I de kommende uger vil vi givet støde på mange problemer, som vi skal løse. Vi er kun ved begyndelsen og som mennesker vil det, at vi i mange situationer skal arbejde fysisk alene, isolere os og undgå kontakt med hinanden, påvirke os.
Nu skal vi holde fast, også når det bliver svært. Vi skal igennem dette for vore svage borgeres skyld, og i Norddjurs Kommune står vi sammen om opgaven, uanset den risikerer at presse os til bristepunktet.
Der er vist et enormt samfundssind og frivilligheden er enorm overalt. Vi hjælper naboen på den beskyttede måde, og vi holder kontakt med hinanden i telefon og på sociale medier. Vi undlader at besøge vore kære på plejecentre og i hjemmene, fordi vi dermed værner dem mod den smitte, der kan gøre en ende på deres liv.
Det samme gælder vore andre sårbare grupper blandt andet vore fysisk og psykisk handicappede, og ensomhed og isolation vil gøre livet sværere. Vore medarbejderne gør alt hvad de kan, men en telefonopringning eller andre ikke fysiske kontakter kan gøre den daglige forskel.

Opgaven nu er at få en dagligdag og arbejdsliv til at fungere så godt som overhovedet muligt i en ekstraordinær situation.
På tirsdag gennemfører kommunalbestyrelsen sit ordinære møde og fagudvalgene arbejder videre. Social- og Indenrigsministeriet har vurderet på rammerne for det politiske arbejde under disse ekstremt ændrede vilkår. Fagudvalgene kan arbejde uden fysisk kontakt, mens kommunalbestyrelsesmødet skal gennemføres med den forelæggende dagsorden inklusiv de indstillinger og oplæg til beslutninger, som er lagt frem.
Mødet vil af hensyn til at mindske risikoen for smittespredning blive gennemført uden tilhørere, og der vil blive søgt en opstilling, der sikrer afstand mellem medlemmerne og med iagttagelse af alle de forskrifter, der gælder ved forsamling af mennesker, uanset vi er under 100. Offentligheden om mødet vil blive sikret via streaming på nettet. Mødet afvikles rent tidsmæssigt så hurtigt som muligt for at begrænse den tid, kommunalbestyrelsesmedlemmerne fysisk er samlet.
Sundhedssektoren i både kommune og region ser ind i svære belastninger, og vi er en del af det beredskab, som gør, at vi kan klare det. Det samme er vores brandberedskab og det er sikret, at også smitterisikoen i disse sektorer holdes nede mest muligt.

Vores erhvervsliv lokalt er påvirket markant af situationen og både beskæftigelse og omsætning er og vil blive påvirket markant.
Vi vil gerne hjælpe, hvor vi kan. Derfor holdes enkelte genbrugsstationer åbne alene for erhvervsaffald, mens vi andre må vente med at aflevere den del af vores affald.
Vi undersøger også de praktiske muligheder for, at vi kan betale vore regninger til erhvervslivet tidligere end den gældende tidsfrist og kommunalbestyrelsen skal afgøre bevillinger til bl.a. bygningsrenovering på tirsdag.
Jeg vil i den kommende uge vurdere sammen med erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, om vi på andre måder kan hjælpe vore virksomheder igennem med færrest mulige skader.
Jeg ved ikke og vil ikke gætte på, hvor lang tid dette tager i denne på alle måder ekstraordinære situation.

Vi følger udviklingen nøje og løsninger vil blive udviklet løbende. Det er et vilkår på nuværende tidspunkt, og jeg har stor tillid til, at Norddjurs Kommune som organisation kommer godt igennem ved fælles hjælp, og at vi som borgere gør vores yderste for, at vi bringer vore sårbare borgere bedst muligt igennem.

Yderligere oplysninger og kommentarer:
Borgmester Jan Petersen, tlf. 27 85 24 51 / mail: jp@norddjurs.dk

Kilde: Norddjurs Kommune.

Bjarke.


 

Tak til
 

Kort Nyt

Indsend dine egne nyheder og læserbreve til:
nyheder@djurslands.net

Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Skriv til redaktion@djurslands.net hvis du vil give en hånd med.

Nyhedsstrøm

RSS nyhedsstrøm
Hent nyhederne fra din egen nyhedslæser eller vis dem på din hjemme­side.

Net Nyt
Problemer med din opkobling? - Check Netstatus her

Download programmer for sikring af din PC - her

Brug for antispam til din mailserver - antispam