Tak til
 


  
05/05 2023

Fler reklamer - dårlig trafikpolitik

Mads Nikolajsen, medlem af Norddjurs Kommunalbestyrelse for SF og bestyrelsesmedlem i Midttrafik, mener at busserne er ved at komme på afveje, idet flertallet i Midttrafiks bestyrelse d. 6/2 har godkendt, at opsætning af reklamer på bybusser kan øges markant. Hele bagsiden og det øverste af bussernes langsider må reklamedækkes med den vedtagne lempelse. Bestemmelsen gælder for fremtidige udbud af bybuskontrakter.


Mads Nikolajsen.
Jeg har foreslået, at de nugældende regler med begrænset brug af reklame skal fortsætte. Midttrafik har hidtil begrænset reklamer uden på busserne, (undtagen i Aarhus der har sin egen aftale). Men sådan bliver det ikke.

Jeg ønsker at Midttrafik har en letgenkendelig og ensartet buspark. At det er tydeligt at her er busrute 3, ikke en rullende reklamevæg. Vi skal have et klart udtryk. Nu bliver det rodet, og vore egne budskaber i Midttrafik bliver usynlige.

Midttrafiks administration vurdere at øget reklamering kan få nogle kundegrupper til at fravælge bus p.g.a. signalværdien, og peger på at vi mister genkendelighed og identifikation i kommunikationen med kunden både på stoppesteder, i trafikken og mobile medier.

Reklameindtægterne, som går til busselskaberne, vurderes på forhånd at være ret begrænsede.

Flertallet i bestyrelsen vælger efter min mening den forkerte vej. Den nye Letbane har vedtaget et koncept uden reklamer på vognene. Netop for at den skal have et klart udtryk. Den er en reklame for det gode transporttilbud. Det skal bussen også være.

Med venlig hilsen
Mads Nikolajsen
Grenaa, tlf. 61286327
Bestyrelsesmedlem i Midttrafik.
Medlem af Norddjurs Kommunalbestyrelse (SF).


PS: Se mere om om beslutningen på www.midttrafik.dk (nyheder & bestyrelsen).

Kilde: Pressemeddelse fra d. 6/2-2015.

Bjarke.


 

Tak til
 

Kort Nyt

Indsend dine egne nyheder og læserbreve til:
nyheder@djurslands.net

Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Skriv til redaktion@djurslands.net hvis du vil give en hånd med.

Nyhedsstrøm

RSS nyhedsstrøm
Hent nyhederne fra din egen nyhedslæser eller vis dem på din hjemme­side.

Net Nyt
Problemer med din opkobling? - Check Netstatus her

Download programmer for sikring af din PC - her

Brug for antispam til din mailserver - antispam