Tak til
 


  
05/05 2023

Aarhus Lufthavn

Per Lund fra Grenaa belyser det svigt fra erhvervsliv, politikere, kommuner og region, som er årsag til at nogen kan drømme om en anden placering for Aarhus Lufthavn end den nuværende ved Tirstrup. Der er brug for samling om at skaffe Tirstrup Lufthavn den nødvendige moderne infrastruktur.


Per Lund.
Jeg kan ud af hvad der står i dagspressen udlede at borgmester Jacob Bundsgaard (S) nu er parat til at undersøge mulighederne for en ny placering af Aarhus Lufthavn.
Kedeligt at konstatere at Jacob Bundsgaard, som repræsentant for en væsentlig del af ejerkredsen, nu bukker under for det politiske og erhvervsmæssige pres der gennem de senere år har været for etablering af en ny lufthavn tættere på Aarhus.

At Vestas flytter 200 medarbejdere til København begrundes med dårlige flytrafikforbindelser mellem Aarhus og København.
Det tager jeg som en dårlig undskyldning og er meget sikker på at beslutningen var truffet uanset hvor tæt Aarhus Lufthavn havde ligget på Aarhus.
Den reelle årsag er vel snarere at man med en placering i København har nemmere adgang til finansverdenen, politikerne (lobbyvirksomhed), lettere ved at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft m.m.

Havde man fra det tidligere Aarhus Amt og nuværende Region Midtjylland sikret motorvejs- og togforbindelse til Aarhus Lufthavn i Tirstrup, og dermed vist rettidig omhu, havde Vestas og øvrige virksomheders kritik været totalt ubegrundet i det der så ville have været et helt andet udbud af afgange og destinationer ud fra den nuværende lufthavn i Tirstrup.
Denne ville samtidig være kraftig udbygget på linje med Billund Lufthavn, der jo heller ikke lige ligger op ad Aarhus, Horsens, Vejle, Fredericia eller Kolding, men hvor man har sikret gode adgangsveje og ved det seneste trafikforlig fik lovning på jernbaneforbindelse. Hvor var Aarhus Kommune, Region Midtjylland eller andre lobbyister henne i den forbindelse ?
Ikke én krone blev bevilget til motorvejs- og togforbindelse fra Aarhus til Tirstrup fordi alle parter var passive.

Aarhus vil gerne betragtes som storby selvom den må siges at være en af de mindste af slagsen hvis den skal kaldes det.
Alle rigtige storbyer har af miljømæssige årsager valgt at anlægge deres lufthavn/lufthavne i en afstand fra bymidten der er minimum lige så stor som afstanden fra Aarhus til Tirstrup.
Til gengæld har de så sikret hurtig og uhindret transport fra bymidten til lufthavn og omvendt.

Lige så vel som man kan tale en lufthavn ned kan man også tale den op, de bedste eksempler herpå er Aarhus Lufthavn og Billund Lufthavn.
Havde politikere og erhvervsfolk udvist rettidig omhu og brugt de ressourcer de har anvendt til at nedgøre Aarhus Lufthavn til via lobbyvirksomhed at sikre bedre adgangsforhold, afgange og destinationer, havde Aarhus Lufthavn i dag haft en størrelse, såvel fysisk som med hensyn til ruter, der mindst svarer til Billund Lufthavn i dag.

Skal Aarhus Lufthavn med vold og magt flyttes tættere på Århus centrum, må man vel forvente at Aarhus Kommune samt alle de virksomheder der gang på gang har medvirket til at kritisere den nuværende placering går ind i finansieringen af den nye lufthavn samt adgangsforbindelser til denne, samt stiller garanti for underskudsdækning i minimum 20 år da det sandsynligvis vil vare så lang tid før der vil kunne påregnes overskud grundet de meget store investeringer der skal til for at etablere en ny lufthavn fra grunden. Man kan jo undersøge hvor mange år der gik før Billund Lufthavn kunne præsentere positive driftsresultater, det vil jo give en indikation af hvor lang tid underskudsgarantien skal løbe.

Jeg skal appellere til at man fra såvel Region Midtjylland, de kommuner der står som ejere af Aarhus Lufthavn, politikere (såvel lokalt som landspolitisk) samt erhvervslivet bruger sine ressourcer på etablering af motorvej og togforbindelse til Aarhus Lufthavn i Tirstrup.
En lettere adgang til lufthavnen vil i sig selv bevirke flere rejsende og dermed flere afgange og destinationer der inden for en kortere årrække vil kunne danne basis for en udbygning og modernisering af de nuværende faciliteter.
Det vil vare længe før man er oppe på samme niveau som Billund Lufthavn, men man vil kunne være der længe før man ville være det ved etablering af en helt ny lufthavn og til en væsentlig lavere pris.

Kom derfor nu i gang med at tale vor lufthavn op og brug alle kræfter på at påvirke beslutningstagere for etablering af motorvej og bane til Tirstrup.
Det er endnu ikke for sent at få vendt udviklingen men det er nu der skal ageres.

Med venlig hilsen
Per Lund
Violskrænten 9
8500 Grenaa

Kilde: Per Lund, Grenaa.

/Bjarke.


 

Tak til
 

Kort Nyt

Indsend dine egne nyheder og læserbreve til:
nyheder@djurslands.net

Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Skriv til redaktion@djurslands.net hvis du vil give en hånd med.

Nyhedsstrøm

RSS nyhedsstrøm
Hent nyhederne fra din egen nyhedslæser eller vis dem på din hjemme­side.

Net Nyt
Problemer med din opkobling? - Check Netstatus her

Download programmer for sikring af din PC - her

Brug for antispam til din mailserver - antispam